KONCERT “BUĐENJE PROLEĆA”

Solisti Dečje filharmonije
Koncert povodom 85. Rođendana Beogradske filharmonije
April 2008

Fond Deca Deci