Članovi

Članovi orkestra Dečje filharmonije

1. Tijana Nikolić - violina
2. Milica Obrenović - violina
3. Katarina Mrvić - violina
4. Mina Mulina - violina
5. Mina Dinić - violina
6. Đorđe Savić - violina
7. Vojislav Bilbija - violina
8. Ivana Konatar - violina
9. Jana Cokić - violina
10. Jana Jakovljević - violina
11. Milica Milanović - violina
12. Lazar Stanković - violina
13. Eleonora Andelić - violina
14. Marija Radovanović - violina
15. Teodora Radovanović - violina
16. Marija Marković - violina
17. Aleksandra Ivković - violina
18. Stevan Bajski - violina
19. Nikola Nejčev - violina
20. Angelina Rajić - violina
21. Maša Paligorić - violina
22. Jovana Mihajlovski - violina
23. Elena Natošević - violina
24. Dimitrije Kopunovic - violina
25. Anja Đuričić - viola
26. Jovana Gajović - viola
27. Sofija Rajić - viola
28. Una Đuričić - viola
29. Marija Tadić - violončelo
30. Dušan Zakonović - violončelo
31. Đorđe Živkov - violončelo
32. Emilija Mladenović - violončelo
33. Lazar Novaković - kontrabas
34. Amila Mašović - violina
35. Alex Mateescu - violina
36. Larisa- Lejla Droce - violina
37. Amila Baščelija - violina

38. Vildana Tabaković - violina
39. Sumeja Dardagan - violina
40. Dželila Tinjak - violina
41. Lamija Kabaš - violina
42. Taida Hodo - violina
43. Urša Roš - violončelo
44. Živana Marc - violončelo
45. Leda Delfina Steidl Porenta - violončelo
46. Marca Tea Devetak - viola
47. Amelija Kmetec - violončelo
48. Ana Macedoni - kontrabas
49. Sofia Grassi - violončelo
50. Eva Novak - viola
51. Lana Savič - violina
52. Jelena Krmpot - violina
53. Laura de Wolff - violina
54. Lana Rebrec - violina
55. Ivona Perković - violina
56. Naomi Noč - violina
57. Zoja Gašparič - violina
58. Zarja Jakšič - violina
59. Sinja Jenič Plevnik - violina
60. Jasna Čarman - violina
61. Marca Maša Sladič - klavir
62. Patricija Malovrh Mlačnik - viola
63. Klemen Sterle - viola
64. Marcel Mauhar - violina
65. Grega Maren - violina
66. Marijana Lazarević - violina
67. Marijana Arsovska - violina
68. Nina Malinova - violina
69. Aleksandar Vojneski - violina
70. Margaret Burns violina
71. Jovana Kadzibanova - violinčelo
72. Jovan Veljanov - kontrabas
73. Eleonora Galinec - violina
74. Ozana Tomić - violina
75. Ana Ciglenečki - violina

Solisti

1. Tijana Nikolić - violina
2. Milica Obrenović - violina
3. Katarina Mrvić - violina
4. Mina Mulina - violina
5. Mina Dinić - violina
6. Đorđe Savić - violina
7. Vojislav Bilbija - violina
8. Ivana Konatar - violina
9. Jana Cokić - violina
10. Jana Jakovljević - violina
11. Milica Milanović - violina
12. Lazar Stanković - violina
13. Eleonora Andelić - violina
14. Marija Radovanović - violina
15. Teodora Radovanović - violina
16. Marija Marković - violina
17. Aleksandra Ivković - violina
18. Stevan Bajski - violina
19. Nikola Nejčev - violina
20. Angelina Rajić - violina
21. Maša Paligorić - violina
22. Jovana Mihajlovski - violina
23. Elena Natošević - violina
24. Dimitrije Kopunovic - violina
25. Anja Đuričić - viola
26. Jovana Gajović - viola
27. Sofija Rajić - viola
28. Una Đuričić - viola
29. Marija Tadić - violončelo
30. Dušan Zakonović - violončelo
31. Đorđe Živkov - violončelo
32. Emilija Mladenović - violončelo
33. Lazar Novaković - kontrabas
34. Amila Mašović - violina
35. Alex Mateescu - violina
36. Larisa- Lejla Droce - violina
37. Amila Baščelija - violina
38. Vildana Tabaković - violina
39. Sumeja Dardagan - violina
Fond Deca Deci