DODELA MUZIČKIH INSTRUMENATA

projekti fotke3

Zahvaljujući donaciji Komercijalne banke, fondacija raspolaže sa petnaest profesionalnih gudačkih instrumenata prestižne švajcarske muzičke kuće „Jackueline“. Kolekcija je dopunjena sa još tri gudačka instrumenta donirana od strane Ambasade Japana u Republici Srbiji.

Instrumenti se dodeljuju muzičkim talentima na korisćenje, putem audicije.

Deca koja su dobila instrumente na korišćenje:

MARIJA CVEJIĆ – VIOLINA 4/4 Mittenwald, Nemačka 1685

LEANA NIKOLOV – VIOLINA 4/4 Atelier Labate Magnie Mirecourt br. 15657

ANA PERČEVIĆ – VIOLONČELO 4/4 Milano br. 00108

URMINA NES MAJSTOROVIĆ – VIOLONČELO 4/4 Illner Riedl br. 17629

SARA DELIĆ – VIOLINA 4/4 Antonius Stradivarius Cremonensis

KRISTIJAN PETROVIĆ – VIOLINA 4/4 Antonius Stradivarius Cremonensis br. 15898

SUZANA SARVAK – VIOLINA 4/4 Atelier Kurtseifert br. 15522

MANUEL RISTIĆ – VIOLINA 4/4 Mirecourt br. 13753

JELENA PEJANOVIĆ – VIOLINA 4/4 Hofner br. 00192

MINA DINIĆ  – VIOLINA 4/4 Atelier Laberte Humbert Freres br. 15168

TIJANA NIKOLIĆ  – VIOLINA 4/4 JTL Label Nicolaus Amatus br. 15597

JOVANA GAJOVIĆ – VIOLA Gio Paolo Maggini br. 16538 Fecit Brixiae 1992

TAMARA SIMONOVIĆ – VIOLINA 1/2 ručna izrada, majstor Otto Jos. Klier, Bubenreuth-Erlanger, Zapadna Nemačka

ELEONORA ANDJELIĆ – VIOLINA 4/4 Rene Jacquemin br. 15183

MARIJA RADOVANOVIC – VIOLINA 4/4 Gerardo Sarfatti br. 15009

ALEKSANDRA LATINOVIĆ – VIOLINA 4/4 Charles Luthier ButhodII br. 16218

DODELJENE STIPENDIJE

Kristijan, Una, Urmina, Darko, Tijana, mali virtuozi iz prva generacije odabrani 2007. godine, danas su na studijama na prestižnim muzičkim univerzitetima u Evropi.

Stručna pomoć, stipendije i profesionalni instrumenti, obezbeđeni su zahvaljujući pomoći donatora i sponzora, pojedinaca, kompanija i institucija. To je pomoglo da se deca školuju u adekvatnim uslovima, da se afirmišu na svetskoj umetničkoj sceni i postanu priznati umetnici.

Kristijan Petrović
Una Savić
Urmina Nes Majstorović
Darko Piler
Tijana Milaković

Fond Deca Deci