Otvaranje Mikser House u Sarajevu

Sarajevo, Mikser House 8 i 10. septembar 2017.
Regionalna dečja filharmonija
Dirigent: Ljubiša Jovanović

Fond Deca Deci