Podrška

Želite li da donirate Dečju Filharmoniju?
Instrukcije za donacije su:
Komercijalna banka 205-125627-52

Institucionalna podrška

Medijska podrška

Komercijalna podrška

Fond Deca Deci